Cine ţipa ma adormiţilor…………

Replica la chestia asta

“Acum toată lumea ţipă şi nimeni nu ascultă…”

“… De pildă, atunci când a fost lepădarea de Hristos de la Ferrara-Florenţa TOŢI ierarhii mari au căzut, de la cei de Constantinopole la cei ai Moscovei. De aici ar rezulta că nu mai există Ortodoxie de atunci, dacă e să credem în erezia căderii automate din har. Şi dacă atunci a dispărut harul, acum nu-l mai are nimeni, că nu avea de la cine să-l moştenească! Mai ales că nici Sfântul Marcu al Efesului nu s-a apucat – ce greşeală!, nu-i aşa? – să facă biserică separată! Culmea este că revenirea la Ortodoxia mărturisitoare s-a făcut tot sub ierarhii apostaţi şi Biserica a mers mai departe. De ce? Pentru ca Biserica nu este a ierarhilor, nu este a preoţilor, nu este a diaconilor, nu este a călugărilor, nu este a mirenilor, nu este a catehumenilor. Biserica este a lui Hristos.

Patru sute de ani a răbdat Dumnezeu nelegiuirile canaaniţilor, până s-a umplut măsura mâniei Lui. Câtă lipsă de dreaptă-socoteală poate avea cineva să creadă că la prima apostazie a unui ierarh toată biserica locală rămâne fără har! Dar sunt atâtea pilde în istoria Bisericii care arată cum patriarhii întregi au căzut în rătăcire, pentru ca apoi să îşi revină! Şi nimeni n-a rehirotonit – cu atât mai puţin rebotezat – pe toţi clericii din aceste patriarhii. Ne putem aminti şi de vremea Sfântului Maxim Mărturisitorul şi de altele asemenea. Ne putem aminti însă şi de luciferienii care, în vremea prigoanelor romane, declarau de asemenea “căzuţi din har”, ba chiar “cu neputinţă de îndreptat” pe toţi cei care apostaseră ori fugiseră de prigoană şi care luciferieni au fost declaraţi eretici de Sinoadele Ecumenice!

Mai mult, pilda celor mai mulţi dintre sfinţii vremilor de erezie ne arată că aceştia niciodată nu şi-au făcut “biserici separate”, ci în sânul bisercilor locale căzute stând au mărturisit Ortodoxia, cu preţul a mii şi mii de suferinţe şi chinuri, şi chiar cu preţul vieţii. Şi din jertfele lor a izvorât harul care, curăţind bisericile alunecate, le-au ridicat iar la mărturisirea luminoasă a Adevărului. Iar cele care nu s-au ridicat au fost nimicite de Însuşi Dumnezeu, prin mâna păgânilor războinici sau altă lucrare.

Repet, nu vreau să dau acum reţete, nici să intru în cea mai mică discuţie pe temă cu cineva, oricine ar fi. Nici n-aş fi spus acestea pe care le-am spus, dacă nu aş fi fost bombardat cu nenumărate mesaje de la câţiva oameni care au făcut, se pare, liste contabile interminabile cu “căderile din har” ale lui X şi Y, ceva cu totul în afara Tradiţiei Ortodoxe.

Ce bine ar fi fost dacă energia “mail-urilor” interminabil de lungi şi uluitor de numeroase ar fi fost cheltuită pe lucrări serioase! Ce bine era dacă în loc de asemenea “opere” s-ar fi făcut cercetări amănunţite, documentate şi serioase asupra lucrărilor CMB şi altor organizaţii de acelaşi fel, dezvăluindu-se limpede şi liniştit, nepătimaş, cu dragoste şi tristeţe, greşelile teologice şi celelalte asemenea.

Asemenea lucrări ar scoate adevărul la iveală mult mai bine decât acuzele incoerente şi nepatristice care se tot vântură pe internet şi care, de mult prea multe ori, sunt “împodobite” de cuvinte ruşinoase pentru orice ucenic al lui Hristos, de judecarea şi osândirea aproapelui şi altele asemenea.

Închei acum, cerându-mi iarăşi iertare. Încerc, de mai multă vreme, să stau în tăcere, pentru că nu e înţelept să vorbeşti atunci când toţi urlă şi nimeni nu ascultă. Prin această scrisoare nu încerc să conving pe nimeni de nimic. Am simţit doar că este bine să şoptesc unele din adevărurile pe care Biserica le mărturiseşte din veac. Nu vreau să intru

în discuţii contradictorii cu nimeni, deci v-aş ruga să nu încercaţi să-mi replicaţi. Iertaţi-mă şi pace tuturor!”

(mesaj publicat cu acordul parintelui, cu urmatoarea mentiune a sfintiei sale, adresata noua: “Totuşi mă îndoiesc să ajute pe cineva. Acum toată lumea ţipă şi nimeni nu ascultă. Mă bucur mult că n-aţi făcut aşa şi voi”).

Replica

Cine ţipa ma adormiţilor de bună voie,poate urlaţi în somn că aveţi coşmare după prostiile pe care le scrieţi pe net;şi mai terminaţi cu stilismu că stilişti sînt cei pe nou care au inventat stilu,prin deducţie logică cei pe vechi nu pot avea nici un stil dacă sunt pe vechi(!)şi nu sau înoit cumva cu de toate pt.toţi că acu e la modă.păi dacă Sfintul Maxim a dat anatema nu sa separat prin asta de toţi călcătorii de lege şi aşa zisele biserici? sau să pupară să împărtaşiră,după care ia blăstămat şi iar sau pupat şi sau îimpărtăşit –e ce zici?cum fu?nu cumva îi prigonea chiar aşazisa biserică cind de fapt biserici erau numai ei-biserici vii-căci păzeau adevărul?luavar muma pădurii şi cuvioasa pustiei,numa co să vă arză focu războiului ce vine că sodomia şi gomoria spirituală ce o faceţi voi lui Dumnezeu nu se vindecă de la voi, nu ştiţi voi oare că orice cuvînt să scrie la zapis ce faceţi voi cu ce aţi scris care e de sminteală la atîta lume de orce crez ar fi?faceţi publicitate la mormoloci?scrieţile cum să se mîntuie nu cum să curvească,harul nu se moşteneşte homosexospiritual prin punerea  celei dea treia mîini vine şi pleacă ca vîntul şi suflă unde voieşte, sal primească cei ce făptuiesc.Melchisedec de unde la moştenit,sauMaria egipteanca adevărat zice undeva că nu ştiţi nimic despre ortodoxie.trebuie să fii călugăr în inimă trenţele contează mai puţin,a zis dracu că e plin dinăştia în fuste negre la iad şi aici a zis adevărul că aşa vă duce de nas la început pînă ce începeţi săi slujiţi.păi dacă nu e biserica călugărilor,etc atunci ăia nu sînt călugări măi mămăligă teai făcut de rîs, nu locuieşte Hriistos în inimile lor dacă păzesc legea?- pe tine tea fătat broasca măi mormolocule cine tea pus să scrii paranghelii, tîmpeniile tale te judecă ,iar dacă te deranjează că cineva te suduie cu motiv niciodată nu vei fi ucenic a lui Hriistos ca trebuie să rabzi pînă la limită şi pe nedrept.dacă nu erai gata săţi iei palme la ce ai scris pe net,delicatule,şi titlurile de sfinţii aruncaţile la coş că mai trebuie să cugă Iordanu în mare pîna să vreţi voi să vă sfinţiţi.eu nu ţip îţi vorbesc din inimă că mormolocii stau în apă şi oricum naud ,ia şi pune început că eşti departe de calea părinţilor team luat în rîs că şi tu ai făcut la fel cu ei.placa care ai puso la final în franco-engleză nu e apsolut deloc patristică ci e a unui filozof fricos dacă nu spui pentru care din prostiile de mai sus să te iert nu pot saţi dau iertarea mea căci cererea iertării este în urma recunoaşterii greşalei,nu ţine la mine cu iartamă de pamplezir că aşa e obişnuinţa(smerenie ecumenistă) dar de fapt nici nu ştim ce zicem.cu bazaconii deăştia umpleţi voi netu?măi ! măi!măi! ce,care părinte poate la vreun cuib de vipere?!!!smerenie de carton  publicitar.

.


+Iudita

7 răspunsuri to “Cine ţipa ma adormiţilor…………”

 1. anca stefan Says:

  Sfantul Ioan Gura de Aur – Din „Omilia IX din comentariul la Epistola I catre Timotei”,
  sursa: „Omilii si cuvantari despre educatia copiilor”, pag. 543-548, despre neingaduirea femeii de a-l invata pe altul, ci sa tina randuiala de ucenicie, citat, din http://www.sfantulioanguradeaur.ro :

  „Femeia să se înveţe în linişte cu toată supunerea, femeii să înveţe [pe altul] nu-i îngădui, nici să-1 stăpânească pe bărbat, a să fie întru linişte. Căci Adam a fost plăsmuit mai întâi, apoi Eva. Şi Adam nu a fost înşelat, ci Eva fiind înşelată a călcat [porunca]. Dar se va mântui prin naşterea de prunci, dacă ei vor rămâne în credinţă si în dragoste şi în sfinţire dimpreună cu întreaga înţelepciune”(ITim. 2,11-15).

  1. Multă sfială [aidvz ] cere fericitul Pavel de la femei şi multă cuviinţă [kosmiothz]. De aceea nu s-a re/.umat doar la înfăţişarea [schma] şi îmbrăcămintea [katastolh] lor, ci s-a referit chiar şi la voce. Şi ce zice? „Femeia în linişte să se înveţe”. Ce înseamnă asta? Nicidecum să nu vorbească femeia în biserică. Asta a scris-o şi în Epistola către Corinteni când zice: “Ruşinos este pentru femei să vorbească în biserică”(I Cor. 14,35). De ce? Fiindcă legea le-a supus [ bărbatului]. Şi iarăşi tot acolo: “Dacă vor să se înveţe ceva să întrebe pe bărbaţii lor acasă”(l Cor. 14,35).

  Atunci, [în vremea apostolilor], femeile tăceau, urmând o astfel de învăţătură, acum însă, mare e tulburarea din partea lor, mare strigătul, multă vorbirea. Şi nicăieri nu vorbesc atâta ca aici [în biserică]. Că le-ar putea vedea cineva discutând câte nici măcar la piaţă sau la baia publică nu le discută. Căci pentru aceasta şi vin, ca să poată vorbi. Şi toate, cu râvnă se îndeletnicesc cu discuţii nefolositoare. De aceea toate s-au răsturnat cu susul în jos. Şi nici măcar nu se gândesc că nu se poate învăţa ceva folositor decât dacă stau în linişte. Căci atunci când vorba le împinge la discuţii, nici una nu mai e atentă la cele ce se spun [în biserică]. Şi atunci care e folosul? Atât trebuie să fie de tăcută femeia încât nu numai despre cele lumeşti, dar nici măcar despre cele duhovniceşti să nu vorbească în biserică.

  Aceasta e cuviinţa [kosmoz], aceasta e sfiala [aidvz], care vor putea să o împodobească mai mult decât hainele. Iar dacă aşa se va înveşmânta, va putea şi rugăciunile să şi le facă cu multă bunăcuviinţă [eukosmia] sau [eukosmia] .

  „Femeii nu-i îngădui să înveţe pe altul”.
  „Nu-i îngădui”, zice. Dar ce fel de legătură are aceasta [cu contextul]? Multă [legătură]! Vorbea despre linişte, despre cuviinţă, despre sfială. Spunea că „nu voiesc ca ele să vorbească”. Aşadar, pentru că din toate părţile vrea să le taie prilejurile de a vorbi, de aceea le zice să nu înveţe pe altul, ci să ţină rânduiala [taxiz] de ucenice. Căci astfel, prin tăcere, îşi vor arăta şi supunerea [upotagh](1). Neamul [femeiesc] este cumva plecat spre vorbă. De aceea din toate părţile o pune [pe femeie] în buna ei rânduiala [şi la locul ei](2).

  „Căci Adam a fost plăsmuit mai întâi, apoi Eva. Şi Adam nu a fost înşelat, ci Eva fiind înşelată a călcat [porunca] ”.
  De ce spune acestea după cele ce le discutase [în acest context]? [Au vreo legătură?]. Au, desigur. Căci neamul bărbătesc a avut parte de mai mare cinste, de vreme ce a fost plăsmuit mai întâi. Iar în altă parte l-a arătat mai mare decât cel femeiesc. „Nu a fost plăsmuit bărbatul din pricina femeii, ci femeia din pricina bărbatului”(I Cor. 11,9). Aşadar ce înseamnă aceasta? Din multe motive vrea să-l facă pe bărbat cel dintâi. Mai întâi să aibă întâietatea din acestea(3), apoi şi din cele care s-au petrecut deja.

  L-a învăţat femeia odinioară pe bărbat(4) şi pe toate le-a răsturnat şi l-a făcut [şi pe bărbat] vinovat de neascultare. De aceea a supus-o [upotassv] Dumnezeu [bărbatului](5), pentru că la început s-a folosit rău de egalitatea în cinste. „Către bărbatul tău întoarcerea ta”(Fac. 3,16). Dar mai înainte de aceasta [de cădere] nu a zis [Dumnezeu] acest lucru. Şi cum nu a fost înşelat Adam? Căci dacă nu a fost înşelat înseamnă că nu a fost nici în neascultare. [Nu e chiar aşa, ci] ia aminte cu mare atenţie!

  Femeia zice: „Şarpele m-a înşelat”(Fac. 3,13). Dar Adam nu zice “Femeia m-a înşelat”, ci „Femeia mi-a dat şi am mâncat”(6) (Fac. 3,12). Nu este acelaşi lucru ca să primeşti înşelarea de la unul care e de aceeaşi seminţie şi neam cu tine sau de la o fiară, de la un rob, de la unul care este sub tine. Faptul acesta din urmă ţine de înşelare. Aşadar prin comparaţie cu femeia zice că Adam n-a fost înşelat, [nu că n-ar fi fost înşelat deloc]. Căci aceea a fost înşelată de cel rob şi supus ei, pe când Adam de cea liberă. Şi iarăşi nu despre Adam se zice că „a văzut pomul că este bun la mâncare”, ci despre femeie se zice că [a văzut] şi a mâncat şi a dat şi bărbatului ei.

  Aşa încât Adam nu pentru că a fost prins de poftă a călcat porunca, ci pur şi simplu pentru că s-a încrezut în femeie [a fost înduplecat de femeie](7). A învăţat o dată femeia şi toate le-a întors pe dos. De aceea zice să nu înveţe [pe altul]. Dar cum rămâne cu celelalte femei, de vreme ce doar Eva a păţit aceasta? întru totul la fel, căci genul lor [a devenit] slab şi uşuratic(8). De altfel [apostolul] se referă aici [în acest text] la toată firea [femeiască]. Căci nu a zis „Eva fiind înşelată”, ci ,,femeia fiind înşelată”, denumire care se referă mai degrabă la genul comun [al femeilor] decât la aceea [la Eva]. Prin urmare, cum vine? Toată firea a rămas în călcare de poruncă prin aceea [prin Eva]? După cum zice despre Adam că „întru asemănarea călcării de poruncă a lui Adam, care este chip al Celui viitor.”(Rom. 5,14), aşa şi aici, neamul femeiesc a călcat porunca, nu cel bărbătesc(9).

  Şi atunci cum? Nu mai are mântuire [femeia]? Ba da! Care anume? Cea prin copii. Căci nu despre Eva a zis „dacă vor rămâne în credinţă şi în dragoste şi în sfinţire dimpreună cu întreaga înţelepciune”, [ci despre copii], în ce fel de credinţă [să rămână]? în ce fel de dragoste? în ce fel de sfinţire dimpreună cu întreaga înţelepciune? E ca şi cum le-ar spune: „Nu fiţi amărâte, femeilor, pentru că genul vostru este defăimat şi lepădat. V-a dat Dumnezeu şi un alt prilej de mântuire, cel al creşterii de copii, încât nu numai prin voi înşivă, ci şi prin alţii să vă mântuiţi”(10). Ia fii atent câte întrebări se iscă de aici.

  „Femeia a fost înşelată”, zice [apostolul], “şi s-a făcut călcătoare [de poruncă] ”.
  Cine [a fost înşelată]? Eva, [desigur]. Aşadar, aceasta [Eva] se va mântui prin naştere de prunci? Nu zice asta, ci zice că firea femeiască se va mântui. Dar nu aceasta [Eva] a călcat porunca? Ba da, Eva a călcat-o, dar neamul femeiesc se va mântui prin naşterea de prunci. Dar pentru ce nu zice că se va mântui [femeia] şi prin propria virtute? Nu cumva Eva a încuiat acest lucru şi pentru celelalte femei(11)? [Dacă-i aşa], atunci cum rămâne cu fecioarele, cu cele sterpe, cu văduvele care au rămas fără bărbat înainte să nască? Pier cu toate? Nu au nici o nădejde? Dar noi [ştim cu toţii] că fecioarele sunt cele mai bine pregătite şi probate [pentru mântuire. Atunci, ce vrea să spună?

  2. Unii zic că, după cum neamul femeiesc a fost supus [celui bărbătesc] de la plăsmuirea lor, prin cele întâmplate cu prima femeie, (căci, deoarece Eva a fost făcută după Adam şi a fost supusă lui, şi restul neamului femeiesc să se supună) tot aşa. pentru că Eva a călcat porunca, înseamnă că şi restul neamului femeiesc a călcat porunca. Dar [tâlcuirea] asta nu are sens(12). Căci acolo(13) totul a ţinut de darul lui Dumnezeu, aici(14) însă ţine de păcatul femeii. Ceea ce zice, asta înseamnă [de fapt]: precum toţi oamenii au murit printr-unul, fiindcă acel unul a păcătuit, aşa şi tot neamul femeiesc a călcat porunca fiindcă femeia a călcat-o(15). Aşadar nimic să nu o întristeze [pe femeie]. I-a dat Dumnezeu mângâiere nu mică: să nască prunci.

  „Bine”, [ar zice careva], „dar aceasta(16) ţine de fire”. Dar şi aceea(17) ţine de fire. Că nu numai ceea ce ţine de fire(18) i-a dăruit, ci şi creşterea de prunci.
  „Dacă vor rămâne”, zice, „în credinţă şi dragoste şi sfinţire, împreună cu întreaga înţelepciune”.
  Adică, dacă după ce-i naşte, îi păzeşte şi îi păstrează în curăţie şi dragoste. Şi nu mică plată vor avea pentru acestea, ci chiar foarte mare, fiindcă au crescut atleţi pentru Hristos(19). Iar „sfinţire” numeşte vieţuirea dreaptă şi „întreagă înţelepciune” cuviinţa [kosmiothz](20).

  „Credincios este cuvântul” (I Tim. 3,1).
  La această [creştere a copiilor] se referă cuvântul, nu la „dacă pofteşte cineva episcopie”(21). Pentru că era neclară această chestiune, pentru aceea zice „credincios este cuvântul” că vor putea taţii şi mamele să se bucure de virtuţile copiilor când îi vor creşte pe ei bine(22). Aşadar cum, dacă mama va fi netrebnică şi plină de mii de rele, oare se va folosi din creşterea copiilor? Nu mai degrabă e normal [în acest caz] să-i crească [răi încât] să devină asemenea ei? [Într-adevăr] acestea le zice despre mama virtuoasă, nu despre orice mamă. Căci [numai cea virtuoasă] va lua multă răsplătire pentru creşterea copiilor.

  Ascultaţi acestea, mame şi taţi, că nu fără de plată va fi creşterea copiilor [voştri]. Aceasta o zice şi mai departe [când vorbeşte de văduvă]: „Să aibă mărturie de fapte bune, dacă a crescut copii”(I Tim. 5,10). Împreună cu celelalte fapte bune şi pe aceasta o pune(23) . Că nu este mic lucru, ca pe copiii cei daţi de la Dumnezeu să-i dai înapoi lui Dumnezeu (24).

  • kp
   in primul rind tu nu ai inteles ca omilia se refera la cele ce siau ales de buna voie sa se marite daca esti maritata trebuia sa inrebi pe barbatul tau inainte sa scrii pe acest blog mai ai timp sa o faci caci ai inteles gresit scripturile daca nu mai ai barbat pe care sa intrebi intreaba pe vre un preot,iar de nu esti maritata e inutil sa tii partea barbatilor ca lucrurile stau altfel .am sati dau raspuns cit de curind voi putea caci este f.complexa expunerea ,incearca sa nu mai scrii pe viitor cearsafuri ca pare ca vrei sa inveti lumea pe net pe acest blog scrie cine are nelamuriri iar cearsafurile ar trebui sa le scriu eu.daca vrei sa inveti pe altii poti sati faci blogul tau pentru care vei da socoteala.

  • Deci sfintul a scris omilia pentru femeile maritate cu barbat dupa trup,si multi care au tradus aceasta si comentat au facut greseli si au interpretat gresit,anumite lucruri.dar sa o luam cu inceputul.zice oare scriptura –a facut Dumnezeu barbat?ori nai citit scriptura ori scriptura ta nui ortodoxa.in a mea zice –a facut Dumnezeu om,apoi barbat si femeie.asta e ordinea si nu alta.deci dupa ce la facut pe om, el sa oprit de a mai sta de vorba cu Dumnezeu si a inceput sa vorbeasca cu femeia care era in el,sau mai bine zis sa curveasca.de aceea a luat Dumnezeu o coasta din adam si asuflat duh de viata peste scotindo afara, barima sa stie cu cine curveste dar mai ales sai dea o sansa caci deja gresise cu gindul.si hai sa fim seriosi ca eva nu la legat de miini si de picioare pe adam si ia dat cu forta sa manince din mar,ura asta impotriva evei oau numai cei prostanaci.am sa trec peste toate amanuntele acum ca sa scurtez cearsafu,am sa puntez ce este mai important pt.tine ca sa cercetezi rugindute bineinteles.deci ce scrie la tine in sriptura?ce au raspuns lui Dumnezeu dupa ce au mincat din mar?la mine zice asa,ca adam a zis –femeia pe care miai dato mia dat si am mincat.deci cu alte cuvinte sa dezvinovatit dind vina pe Dumnezeu(tu si cu femeia ta sinteti de vina).atunci a intebat si pe femeie caci cu adam nu mai era nimic de facut,iar ea a zis :ma inselat sarpele si am mincat.si aici ea a demonstrat ca este cu putinta sa ajunga la smerenie.ca cel ce recunoaste ca sa inselat in ansamblu sau in particular, recunoaste si ca e prost ,lenes ,neatent, ignorant,e.t.c.iar acesta este inceputul smereniei(vezi ca scrie mai apoi ca au inceput oamenii a chema numele lui Dumnezeusi sa facut diferenta intre acestia si ceilalti.deci vazind Dumnezeu ca este sansa de salvare prin femeie a blestemat pe sarpe si a clarificat ca razboi va fi intre ea si sape pururea(deci una ca tine de aici ce intelege ca barbatii intra la rai automat fara razboi nu?)nu asa,ci aici se refera la faptul cind vorbim cu noi insine in gind nu facem altceva decit sa curvim caci nu e cu putinta omului sasi cunoasca gindurile – scris e ca numai Dumnezeu cunoaste gindul omului.deci partea barbateasca sta de vorba cu femeia din el( ca nui lipseste nici o coasta) iar cea femeiasca cu barbatul din ea .de aceea calugarul nu se casatoreste caci el se unifica in rugaciune cu femeia din el si se fac una adica om care vorbeste neincetat prin rugaciune cu Dumnezeu si nu se mai poate numi barbat sau femeie caci la rai nu exista sex,si in nici un caz apostolul nu a zis straduitiva toti sa ajungeti la virsta barbatului desavirsit-doar barbatilor.ci se refera tainic la aceasta unire,si numai acela e barbat desavirsit care se roaga neincetat. ia aminte ca fecioria cu trupul nu scuteste curvia cu mintea(e plin de asa zisi calugari la iad).asa ca diavolul nuti apare pe fata sa te invete la prostii caci e f.probabil sa nu le accepti atunci sta pe linga tine si repeta pina ce eva din tine invata placa si incepe si ea sa repete iar tie tie mai normal sa accepti deoarece gindurile acelea sunt parca de la cineva pe care il cunosti,caci face parte din tine si in final consimti la ele,deci mai intii trebuie ca eva din tine sa o pui la rugaciune sau mai bine zis sa inceapa razboiul care continua pina la sfirsitul vietii,iar cind eva incepe sa se roage ,parintii chiama aceasta rugaciunea mintii,care mai apoi trebuie impinsa in inima adica sa se intoarca amindoi inapoi in raiul cel pierdut,si impinsa caci barbatul aici trebuie sa impinga pe femeie sa ramina in starea de razboi si nu cumva sa mai primeasca prietenia sarpelui.aceste lucruri sunt poate prea complicate daca nu teai rugat indelungat cu rugaciunea si nu pretind sa le intelegi,insa asta nu te scuteste caci vei da socoteala pentru cearsaful de invatatura pe care mi lai trimis sa til public si nu vad ce legatura are cu articolul de mai sus afara numai in cazul care ai fi nevasta celui atacat in articol sau altuia asemenea si aici ai demonstrat CA MAREA MAJORITATE CA NU AI CATEHISMUL FACUTsi nu stii ca orice calugar(ori ca e barbat sau femeie in trup)se fagaduieste sa se faca icoana vie si sa invete pe cine voieste sa afle calea mintuirii,mai ai putina rabdare si am sati comentez si ce a spus apostolul desptre femei in biserica si ca sasi acopere capul iar de nu sa se tunda ca sa nu ramii in dubiu pina atunci decidete ce vrei sa fii barbat, femeie, maritata sau calugarita ca sa nuti dau rasp.de calugar daca esti maritata ca sint putine sanse sa primesti cuvintul.(va urma)

  • pt anca stefan:mai gogosica ametita sa cred ca a gresit sfanta Ecaterina cand ia invatat pe cei invatati ai imparatiei ,sa cred ca Sfinta Olga a gresit cand ia invatat pe rusi crestinismul? mai fanatico intunecata la oasele capului sa credem ca femeia e un animal fara judecat? ca trebie sa ne uitam in chilotii cuiva daca vrem sa afam ceva?

 2. imi place scuza unor femei care vad in supunerea neconditionata si nu conteaza cui se supun si prin asta se cred ascultatoare de Dumnezeu !!

  • gil
   anca stefan – e o tiganca care isi face incontinuu chirurgie plastica pe net,se mai chiama si razvan(-a)m,veniamin(a)ilie,hristofor(a),se mai transforma si in aspiratoare si tot ce vrei nu ti le mai isir acu pe toate, ultimul nume pe care si la luat nici na mai stiut ce sa inventeze,decit ca a luat foc inar@hotmail.com unde ma ameninta sami sterg blogul,ha!ha!ha!aici mia placut foarte ,in alt coment ce mia trim.se lauda singurica cite bloguri si saituri are iar eu nici numi imaginez.ar fi o prostie sa stau acum sami imaginez dar pot sa ma distrez desfiintindule ca sint o pierdere de timp pentru cine vrea sa se mintuie.poate sa si scrie mai departe, ca doar sa angajat sami faca publicitate,dar din orice scrie pot sai demonstrez(si so desfiintez) ca e anticanonica deci antihrista.ex:punindumi poza fara sami ceara voie pe blogul ei care se mai cheama si vocea ortodoxiei?poate de iad.ha!ha!a facut hotie de cele sfinte, caci e imaginea unui calugar,oricit de pacatos ar fi el.ca sa nuti mai spun ca se strofoaca sa caute toate comentariile mele de peste tot in fiecare zi si sa le rastalmaceasca precum antihristii din toate timpurile, cazind si sub blestemul sf.Apostol Ioan de la sfirsitul apocalipsei unde zice cine va schimba un punct sau o virgula(o cirta sau o iota)si celelalte.sustine ca eu mas fi declarat nemuritoare textu:”Am vazut pe un site declarand ca tu ai fi nemuritoare (o, cumplita BLASFEMIE), adica iti atribui tu singura calitati de idol (fals dumnezeu).” asta e din highlander,se uita des la filme sf si dupa aia are cosmare si striga : BLASFEMIE! sa facut pe ea dumnezeu,-a uitat sa adaoge-RASTIGNITIO! Ha!ha!ha!dupaia zice ca textu:” Tu nu esti maica, nici altceva, ai fost caterisita”,ha!ha!ha!ha!eu am auzit ca sint caterisiti preotii sau diaconii o alta dovada ca nu are catehismu si deci nici botezat(a) nu este, ce sa mai vb.de altele.uite sal rugam pe catehumen ca tot se doxeaza in canonica sa faca mila sa ne trimita pe cele unde zice cind botezul nu e valabil.iata cu ce fel de “femei”se lauda slatioara ca are relatii ,nu e o noutate ura slatioarei pentru ca iam zis sasi canoniseasca nepotelul de la Roma din tiganie ca e calcator de canoane unde scrie anatema(pentru botez in 3 zile fara catehism luind mita) dar sunt milostivi si prefera sa intre blestemul in toata biserica decit sa supere cu caterisirea un nepotel atit de inalt.si platesc o tiganca veniamin(a) sami faca publicitate si ca sa stii de unde se deduce ca e tiganca pt.ca se oftica incontinuu pe chilotii mei ,numai tigancile urasc chilotii,deaia nici nui poarta.oricum daca nu blesteama cu blestemele sfintilor parinti tot degeaba,ii trebuie pampersi si nu chiloti,ar putea sa se duca la rabini sami faca vraji de moarte daca ale ei nu functioneaza,da ce groaza imi este ca imi tremura toti chilotii de pe blogHA!HA!HA!HA!gil,iaca nu vreu sa sterg blogu sic!ha!ha!uite aici si mesaju pt care ar trebui sami steg blogutextu:” pote stii ce vor face cei ce au construit bisericute si manastiri cu bani cersiti mai ales de la homo,secte,si alte biser.necanonice oare dracu i prost sa nusi ia cei al lui inapoi?sarmalutii nu stiu cum se vor mai mintui ?!
   ai dato-n bară cu mesajul ăsta. Cere-ţi iertare şi şterge blogul pentru a nu cauza alte probleme. Nu uita că ceea ce am publicat în articolul ultim despre tine poate fi înfăptuit foarte uşor. Ai grijă mare. Te sfătuiesc să fii diplomat pentru a nu fi disensiuni mari între noi doi. Asta ţi-o zic personal, nu public. Public, e altă treabă;) încearcă să nu mai abordezi stiluri de batjocură niciodată în viaţa ta, la adresa mea. Ai mare semn de exclamare la dispoziţie pentru al citi în următoarele 3 zile. Dacă nu pricepi, vine potopul.
   voceaortodoxiei@yahoo.com,Veniamin Ilie,spam”
   pe un calugar adevarat nu pate nimeni sal batjocoreasca ca e purtator de Duh Sfint,cel ce se simte batjocorit sa batjocorit singur cu faptele sale. zice la psaltire “si va ride Domnul de dinsii”ca se prind in cuvintul Iuditei , vai de cei care au muscat momeala si se fac de tot risul pe net ,ca orice ar zice de mine pot sa bage cite minciuni vor, cine sint eu ?dar sa se faca singuri de ris ca popi calcatori de canoane,si suferinzi de oftica,care dau sfaturi dracesti auzi- diplomatie?! cine se poate abtine aici de ris? chiar daca in realitate e de plins.oricum o sa ma imbrac la citirea urmatorului comentariu din spam cu toti chilotii de pe blog de groaza sa nu plesnesc de ris fara ei.stii ce gil?o sa trec chilotii la etichete poate cauta cineva chiloti pe google si are sanse mai mari sa invete a se mintui ca de” ortodoxi “deastia nici o speranta.
   A! am uitat sa intreb de barca ca vine potopu,la apocalipsa scrie ca dracu,antihristu a aruncat cu apa dupa femeie so ia apa ,da a esuat pe malu marii de invidie ca na luato,sic!mai stiu eu pe unu care se crede sfintul Ilie astia se cred dea dreptu antihristi.

 3. eu cand am vrut sa iau legatura cu tine am folosit adresa lu fi miu ca a mea era spamata si imediat sa dat mare ca ma reperat !!! adica e tare sa prins !!Dar io nu doream decat sa iau legatura cu tine si nu sa l pacalesc,in acelasi timp el sa prins caci si el face comentarii pe diferite nume ,fantastic este ca eroul din filmu serial:omu cu o mie de fetze !!

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: